Rabu, 16 November 2011

Materi Pesantren Kilat Islam Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin : )


Mulia dengan Ilmu
Ilmu
Ilmu>> Mengetahui sesuatu apa adanya. Example 1+1=2
Menurut Ibnu Umar;
Ilmu   >> Al-Qur’ an yang berbicara
>> As-sunnah (perkataan, perbuatan, persetujuan) Rasulullah
>> Perkataan “Saya tidak tahu”. Hal ini untuk menghindari
    Gejala sok tahu J
Menurut Ibnu Qayyim
Ilmu   >> Firman Allah Subhanahu Wata’ala
>> Sabda Rasulullah
>> Perkataan sahabat (orang yang berislam dan mati dalam
    Keadaan Islam)

Kenapa harus berilmu??
Karena kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu agama J

Keutamaan berilmu
-        Amal Jariah
-        Pondasi Amal
-        Setara dengan jihad QS:At-Taubah:122
-        Makanan bagi ruh
-        Nabi diperintahkan berdoa meminta tambahan ilmu
Nah teman-teman, Rasulullah saja yang merupakan makhlu ciptaan Allah yang sempurna terus, dan selalu berdoa minta ditambahakn ilmunya. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan.
-        Jalan menuju syurga
-        Satu dari dua hal yang diperbolehkan hasad/iri kepadanya
Yang pertama adalah orang kaya yang dermawan, dan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kita dapat hasad kepada dua tipekal orang tersebut : )

Keutamaan penuntut Ilmu
o   Derajatnya berada di tingkat ke tiga yakni,
·       Allah Subhanahu Wata’ala
·       Muhammad Sallalllahu’alaihi Wasallam
·       Penuntut Ilmu
o   Penuntut Ilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala
o   Pewaris para nabi
o   Bagian dari pemerintah (penuntuut Ilmu sama derajatnya dengan pemerintah dimata Allah)
o   Manusia terbaik
o   Makhluk bumi dan langit bershalawat kepadanya
o   Malaikat merendahkan sayap kepada mereka
o   Dijauhkan dari laknat dan murka Allah


Kemunduran Umat Islam
Kemunduran Dari Segi Kekuasaan
Yang dirampas >> Spanyol. Filiphina, Palestina
Yang sedang bergolak >> Palestina, Irak, Afghanistan
Yang sedang terancam >> Indonesia, Arab

Kemunduran Dari Aspek Kehidupan
Aqidah >> Example. Pergi mencari jodoh di dukun
Ibadah >> Example. Menunda-nunda waktu shalat
Akhlak >> Example. Pemakaian rok mini dan jeans oleh wanita
Ekonomi >> Example. Korupsi
Pendidikan >> Example. @Turki kalo kuliah harus lepas jilbab

Al-Wahn
Penyakit cinta DUNIA dan takut MATI
Sebab utamanya keumunduran Islam adalah karena jauhnya umat dari Al-Qur’an.

Kemurnian Syahadatain
Syahadatain > Syahadat > Persaksian

Syahadat Laa Ilaha Illallah
Urgensi Mempelajarinya
·       Pintu masuk Islam
·       Garis Pemisah antara kaum mukmun dan kafir
·       Intisari ajaran Islam
·       Asas perubahan
·       Adanya khalal/kesalahan dalam pemahaman syahadatain misalnya, tetap pergi ke dukun untuk meminta padahal ada Allah Subhanahu Wata’ala tempat kita seharusnya meminta pertolongan.
·       Hakekat dakwah para Rasul
·       Memiliki banyak keutamaan

Asas Perubahan
Untuk Pribadi > dari HINA menjadi MULIA
dari LEMAH menjadi KUAT
dari JAHIL menjadi ALIM/BERILMU
Untuk MASYARAKAT > Misalnya nih, dari perpecahan menjadi ukhuwah, dari takut menjadi aman, dari eksis menjadi tidak eksis.

Memiliki Beberapa Keutamaan Mulia
Ø Kunci Masuk Syurga
Ø Zikir yang paling Afdhal
Ø Yang paling berbobot dalam timbangan seseorang
Kalimat “Laa Ilaha Illallah” lebih berat dibanding dunia dan isinya, Subhanallah
Ø Yang beriman denhannya tidak kekal didalamnya

Rukun dan Maknanya
-        An-Nafyu >menafikan bahwa tidak ada ilah / Tuhan/ Sesembahan selain Allah
-        Al-Itsbaat > menetapkan bahwa hanya Allah Tuhan yang harus disembah (Al Wala’ / Loyal)

Syahadat Muhammadarrasulullah
Rukun dan Maknanya
o   Beliau adalah hamba-Nya, manusia biasa yang merupakan seorang ahli ibadah dan menafikan berlebih-lebihan terhadap Rasulullah misalnya nih, meminta pertolongan di makan Rasulullah
o   Beliau adalah utusan/Rasul-Nya. Diutus kepada seluruh manusia untuk menyeru kepada Allah dengan memberi kabar gembura dan ancaman. Menafikan meremehkan dan merendahkannya yakni, melecehkan sunnahnya, cemburu terhadap kehormatannya, dan tidak bershalawat atas beliau.

Ibadah
Pengertian
Etimologi > tunduk, patuh, dan merendhakan diri
Istilah > menurut Ibnu Taimiyah “Nama segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wata’a;a dan diridhoi-Nya dalam bentuk perbuatan, dan amalan, baik yang zhahir maupun bathin”

Hakikat Ibadah
ü Kebutuhan kita kepada Allah QS: 35: 15
ü Hak Allah terhadap hamba-Nya QS: 2: 22
ü Bentuk kemerdekaan (tidak ada yang disembah selain Allah)
ü Santapan rohani QS: 13: 28-29
ü Ujian dari Allah QS: 67: 1-2,    QS: 3: 142

Merdeka
1.     Hati tidak terpaut kepada Allah QS: 13: 28
2.    Bebas dari kehinaan selain Allah
3.    Bebas dari ketundukkan selain Allag QS: 40: 66

Syarat diterimanya Ibadah
-        Ikhlas
-        Sesuai Sunnah alias Mutaba’ad


Generasi TERBAIK Islam
Generasi Terbaik
-        Sahabat (Orang yang mendapat pengajaran langsung oleh Rasulullah)
-        Tabi’in (Orang yang tidak menerima pengajaran dari Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah. Namun, mendapat pengajaran langsung oleh Sahabat)
-        Tabi’ut Tabi’in (Orang yang tidak menerima pengajaran oleh Sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Namun, mendapat pengajaran langsung oleh Tabi’ut)

Manhaj Salaf
Manhaj>> Jalan yang terang
Salaf>> Orang-orang terdahulu (etimologis). Para ulama yang hidup pada tiga kurun pertama yakni sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in.

Nama untuk Para Salaf
1.     Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Pengikut Sunnah dan Jamaah)
2.    Al firqan an Najiyah (Golongan yang selamat)
3.    Ath Tha-ifah Al Manshurah (kelompok yang mendekatkan pertolongan)
4.    Ahlul hadits (pengikut hadits)
5.    Ahlul Atsar (pengikut atsar/jejak)
Para Salaf adalah orang-orang yang istiqamah terhadap Al-Qor’an dan Sunnah Rasulullah.

Kenapa harus mengikuti Salaf
1.     Mereka adalah manusia terbaik (QS: 9 :100)
2.    Mereka adalah golongan yang selamat (Karena dapat Ilmu langsung dari sumbernya yakni Rasulullah)
3.    Mereka hidup pada zaman turunnya syariat sehingga merekalah yang paling mengerti makna dan maksudnya  Al-Qur’an dan Hadits
4.    Mereka adalah epmilik bahasa Arab yang dengannya wahyu turun
5.    Manhaj adalah Islam yang sebenarnya
6.   Manhaj sesuai di setiap masa dan tempat

Kesempurnaan Manhaj Salaf
1.     Dalam manhaj Talaqqi (cara mengambil ilmu, mereka belajar sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
2.    Dalam Aqidah
3.    Dalam Akhlaj  (paling bermanfaat bagi orang lain)
4.    Dlam Ibadah
5.    Dalam menuntut Ilmu
6.   Dalam dakwah (menginginkan kebaikan pada orang lain)
7.    Menghargai guru-gurunya/ulamanya


Metode  tepat mengenal Islam
Tarbiyah
Tarbiyah secara etimologis adalah pertumbuhan, pendidikan, dan perbaikan. Sebuah program yang terstruktur, dan berprinsip Islami untuk membentuk muslimah ideal.

Muslim Ideal
@ Mukmin>>  Orang-orang yang beriman (percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan)
@ Muslih>> Mampu melakukan perubahan
@ Mujahid>> Rela berkorban contohnya nih, Mush’ab Bin Umair. Seorang anak orang yang sangat kaya pada masa Rasulullah. Sangat rupawan, pakaiannya pun sangat indah, dan bahkan kita sudah dapat mencium wangi aprfumnya dalam jarak yang jauh. Dia sekeluarga adalah kafir.  Suatu hari ia secara sembunyi-sembunyi mendatangi majelis Rasulullah, ia mendengar lantunan ayat suci Al-Qur’an. Tak kuasa hatinya bergetar, ia pun masuk Islam secara diam-diam. Namun, akhirnya ibunya mengetahui hal itu. Ibunya memberinya dua pilihan masuk Islam namun tidak akan ku anggap sebagai anakku, atau keluar Islam namun tetap menikmati kemewahan yang dirasakannya selama ini. Dalam kedilemaan itu, Mush’ab memilih untuk masuk Islam. Ia rela melepaskan status sosialnya, kekayaannya, bahkan keluarganya Namun, ia tetap mendoakan orang tuanya. Berubahlah Mush’ab dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Hingga akhirnya ia ikut berperang, dan mati syahid. Subhanallah..
@ Mura’awwin>> Tolong Menolong
@ Mutqin>> Profesional dunia dan akhirat

Unsur-unsur Tarbiyah
§  Menuntut Ilmu agama
§  Memelihara keimanan
§  Menggali dan mengarahkan potensi
§  Pemberian/delegais kerja
§  Pendidikan

Karakteristik Tarbiyah Islamiyah
o  Rabbaniyah, berasal dari Allah. Di dalam majelis tarbiyah dibahas tentang Allah, dan kalimat-kalimat Allah
o  Salafiyah, mencontoh dari tiga generasi terbaik
o  Mutawazimah, seimbang antara dunia dan akhirat
o  Syumuliyah
o  Marhaliyah, tarbiyah dilaksanakan secara bertahap misalnya nih, membahas tentang urgensi menuntut Ilmu, lalu membahas tentang problematika umat dan pencegahannya, lalu belajar tentang Manhaj Salaf, dan seterusnya secara sistematis.
o  Istimroriyah  (berkesinambungan)

Antum mengerti?  : )
Semoga catatan saya diatas dapat menambah ilmu teman-teman, dan dapat disebarkan ke teman-teman yang lain agar ilmu Islam dapat cepat tersebar, dan pahala pun terus mengalir.


Syukran^^
Wallahu’alam bis shawab 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar